Testamente

Ett testamente reglerar vem som skall ärva. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill:

  • Skydda make/sambo
  • Göra barnens arv till enskild egendom
  • Ändra arvsordningen

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente hjälper vi dig. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår.

Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. Vi som auktoriserad begravningsbyrå erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamente.

Vid dödsfall meddelas anhöriga om testamentets existens.