Försäkringsinventering

Försäkringsinventering - kan du få pengar tillbaka?

Tyvärr utbetalas inte alla försäkringar automatiskt när någon avlider. Många tycker det är svårt att överblicka alla försäkringar man har själv - hur svårt är det inte när man plötsligt behöver ta reda på vilka försäkringar en anhörig haft? På grund av att det är så komplicerat fryser stora belopp inne varje år. Många svenskar går miste om återbetalning av stora summor.

Med hjälp av en försäkringsinventering får ni en enkel överblick över aktuella försäkringar och eventuella pengar att få tillbaka. Somliga har t o m försäkring som täcker begravningskostnaden utan att veta om det.

Försäkringsinventering beställer du av oss och utförs av vår samarbetspartner Efterhjälpen AB.

Ladda ner Försäkringsinventering eller hämta hos oss.